Odmiana bilard 9-bil

Jak sama nazwa wskazuje, w odmianie tej potrzebne będzie dziewięć bil numerowanych od 1 do 9 oraz bili białej. Bile uderzane są wg. numerów we wzrastającej kolejności. Tak więc białą bilą uderza się bile z najniższym numerem. Wygrywa gracz, który prawidłowo wbije bilę 9.

Rozgrywka o rozbicie

O tym, kto wykonuje pierwsze zagranie – uderzenie rozbijające decyduje zawodnik, który wygrywa rozgrywkę. Następnie wykonuje się standardowe rozbicie naprzemienne.

Ustawienie bil do rozbicia

Bile do rozbicia ustawiane są najściślej jak to możliwe w formie rombu. Jako wierzchołek rombu ustawia się bile1, natomiast bile 9 w środku. Reszta bil ustawiana jest losowo- bile nie mogą być umieszczane świadomie- w konkretnym miejscu rombu.

Prawidłowe uderzenie rozbijające

Uderzenie uznane jest za prawidłowe, gdy spełnione są warunki:

 • Bila biała musi być zagrywana z pola bazy
 • Jeżeli żadna z bil nie jest wbita, cztery numerowane bil muszą dotknąć band bądź bandy
 • W przypadku zasad Trzech Bil na Polu Bazy, jeżeli żadna bila nie wpadnie, trzy bile muszą przekroczyć pole bazy lub rozbicie traktuje się jako „puste”
odmiana 9 bil

źródło: pixabay.com

Drugie zagranie w partii – „push-out”

Jeżeli nie doszło do faulu w trakcie uderzenia rozbijającego, w kolejnym uderzeniu można wykonać zagranie „push-out”. Zamiar takiego zagrania mysi być wyraźnie zasygnalizowany Sędziemu bądź pod jego nieobecność przeciwnikowi. W tym zagraniu jedynym wymogiem jest uderzenie kapką kija w białą bilę, tak by się ona przemieściła. Jakakolwiek bila, która jest numerowana wbita do łuzy, pozostaje tam jedynym wyjątkiem jest biała bila, która zgodnie z Przepisami ogólnym jest „repozycjonowana”, błędem nie jest wbicie bili numerowanej. Przeciwnik decyduje kto, będzie zagrywał następny, jeżeli nie został popełniony faul.

Kontynuacja gry

Prawidłowe umieszczenie jakiejkolwiek bili obiektowej w łuzie przez zawodnika zagrywającego powoduje, że kontynuuje on swoje podejście. W przypadku wykonania prawidłowego uderzenia dojdzie do wbicia bili9, rozgrywka jest wygrana przez zawodnika zagrywającego. Prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na zawodnika, gdy nie dojdzie do wbicia żadnej bili obiektowej bądź dojdzie do popełnienia faulu. W przypadku, gdy nie zostanie popełniony faul, zawodnik wchodzący musi zagrać bile z położenia w jakim została na stole.

Bila wracająca na stół – „repozycjonowanie”

Jeżeli bila9 zostanie

 • Wbita faulem
 • Wbita w trakcie zagrania „push-out”
 • Wbita poza stół – „repozycjonuje” się ją zgodnie z przepisami ogólnymi
 • Żadna z innych bil numerowanych nie jest re pozycjonowana
 • Faul i zagranie po popełnieniu faulu – „biała z ręki”

Jeżeli przed zagrywającego zostanie popełniony faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. W tym wypadku biała bila „z ręki” (gracz wchodzący ma prawo umieścić ją w dowolnym punkcie)

bilard odmiany

źródło: pixabay.com

Zagrania interpretowane jako faul w odmianie 9-bil

Biała bila w łuzie bądź poza stołem

Niewłasciwa bila uderzona jest jako pierwsza (w każdym zagraniu biała bila uderzana jest jako pierwsza w bilę numerowaną o najniższym numerze)

 • Bila nie ma kontaktu z bandą
 • Stopa znajduje się na podłoży
 • Bila0 jeżeli znajdzie się poza stołem jest repozycjonowana
 • Dotknięta bila
 • „bile zamrożone” oraz „podwójny” kontakt
 • Zagranie „pchnięte”
 • Bile w ruchu
 • Biała bila jest nieprawidłowo pozycjonowana
 • Kij położony na stole
 • Zagranie poza kolejnością
 • Trzy kolejne faule
 • Powolna gra
 • Bila ma kontakt z szablonem położonym na bandzie

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *